Ten akt prawny prezentowany jest w wersji ujednoliconej.

PIT 2014