Strona główna » Wiedza » Aktualności » Budowa przyłączy

Budowa przyłączy

10.11.08

Nowelizacja Prawa budowlanego zniosła obowiązujące do tej pory przy budowie przyłączy zwolnienia w obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Zrezygnowano z przesłanek: „do budynków” i „po dotychczasowych trasach”. Rewolucyjność wprowadzonego unormowania przejawia się w dopuszczeniu opcjonalnego podejścia inwestora do procedur wykonywania przyłączy, jak i wykonywania przyłączy nawet bez obowiązku zgłoszenia.

articleImage: Budowa przyłączy fot. Thinkstock

Stan prawny w zakresie wykonywania przyłączy do nieruchomości uległ istotnej zmianie wraz z wejściem w życie, z dniem 26 września 2005 r., ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).

Do tego czasu pozwolenia na budowę nie wymagała jedynie budowa przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, jak też, powiązane z tym zagadnieniem, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach. Skutkiem nowelizacji jest przede wszystkim zniesienie ograniczeń przestrzennych obowiązujących w ramach powyższych zwolnień, wyrażające się w rezygnacji z przesłanek: „do budynków” i „po dotychczasowych trasach”.

Rewolucyjność wprowadzonego unormowania przejawia się w dopuszczeniu opcjonalnego podejścia inwestora do procedur wykonywania przyłączy, jak i wykonywania przyłączy nawet bez obowiązku zgłoszenia.

Przyłącze a sieć i instalacja


Przyłączem jest urządzenie lub zespół urządzeń łączących sieć z instalacją odbiorczą. Pojęcie to jest odmiennie definiowane w zależności od rodzajów przyłączy, którym poświęcone są odrębne regulacje ustawowe.

W aktach rangi ustawowej definiowane są bezpośrednio wyłącznie przyłącza kanalizacyjne oraz przyłącza wodociągowe. Zgodnie z art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
• przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; definicja w powyższym brzmieniu obowiązuje od 17.08.2005 r.
• przyłączem wodociągowym jest odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Pozostałe definicje legalne przyłączy mają swoje źródło w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przyłączania do sieci. Uregulowania te zawarte są w rozporządzeniach:
• Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci
• Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
• Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Przejdź do strony artykułu: « »
Michał Behnke 10.11.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Elżbieta Mochalska IP: 95.50.* 06-04-2012
  Art.30, ust.3 - mówi do zgłoszenia należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki - a art. 34,ust. 3 ustawy prawo budowlane mówi - projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie - więc skąd bierze się twierdzenie w artykule , że projektu zagospodarowania działki załączanego do zgłoszenia nie sporządza się na aktualnej mapie . W ten sposób wprowadza sie czytelnika i potencjalnego Inwestora w błąd.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • C.B. IP: *.*.* 29-01-2008
  Artykuł jest z dnia 2007-12-07.
  Dziś jest 29 stycznia 2008.
  \"Resort zapewnia też, że jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską - Przygotowany w najbliższych dniach plan sprawnej realizacji projektu ma za zadanie przekonanie Komisji do jak najszybszego wycofania skargi\". Czy KE dała się przekonać?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE