Akademii Rynku Nieruchomości

Strona główna » Wiedza » Aktualności » Budowa przyłączy

Budowa przyłączy

10.11.08

Nowelizacja Prawa budowlanego zniosła obowiązujące do tej pory przy budowie przyłączy zwolnienia w obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Zrezygnowano z przesłanek: „do budynków” i „po dotychczasowych trasach”. Rewolucyjność wprowadzonego unormowania przejawia się w dopuszczeniu opcjonalnego podejścia inwestora do procedur wykonywania przyłączy, jak i wykonywania przyłączy nawet bez obowiązku zgłoszenia.

articleImage: Budowa przyłączy fot. Thinkstock

Stan prawny w zakresie wykonywania przyłączy do nieruchomości uległ istotnej zmianie wraz z wejściem w życie, z dniem 26 września 2005 r., ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).

Do tego czasu pozwolenia na budowę nie wymagała jedynie budowa przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, jak też, powiązane z tym zagadnieniem, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach. Skutkiem nowelizacji jest przede wszystkim zniesienie ograniczeń przestrzennych obowiązujących w ramach powyższych zwolnień, wyrażające się w rezygnacji z przesłanek: „do budynków” i „po dotychczasowych trasach”.

Rewolucyjność wprowadzonego unormowania przejawia się w dopuszczeniu opcjonalnego podejścia inwestora do procedur wykonywania przyłączy, jak i wykonywania przyłączy nawet bez obowiązku zgłoszenia.

Przyłącze a sieć i instalacja


Przyłączem jest urządzenie lub zespół urządzeń łączących sieć z instalacją odbiorczą. Pojęcie to jest odmiennie definiowane w zależności od rodzajów przyłączy, którym poświęcone są odrębne regulacje ustawowe.

W aktach rangi ustawowej definiowane są bezpośrednio wyłącznie przyłącza kanalizacyjne oraz przyłącza wodociągowe. Zgodnie z art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
• przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; definicja w powyższym brzmieniu obowiązuje od 17.08.2005 r.
• przyłączem wodociągowym jest odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Pozostałe definicje legalne przyłączy mają swoje źródło w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przyłączania do sieci. Uregulowania te zawarte są w rozporządzeniach:
• Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci
• Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
• Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Przejdź do strony artykułu: « »
Michał Behnke 10.11.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Elżbieta Mochalska IP: 95.50.* 06-04-2012
  Art.30, ust.3 - mówi do zgłoszenia należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki - a art. 34,ust. 3 ustawy prawo budowlane mówi - projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie - więc skąd bierze się twierdzenie w artykule , że projektu zagospodarowania działki załączanego do zgłoszenia nie sporządza się na aktualnej mapie . W ten sposób wprowadza sie czytelnika i potencjalnego Inwestora w błąd.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • C.B. IP: *.*.* 29-01-2008
  Artykuł jest z dnia 2007-12-07.
  Dziś jest 29 stycznia 2008.
  \"Resort zapewnia też, że jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską - Przygotowany w najbliższych dniach plan sprawnej realizacji projektu ma za zadanie przekonanie Komisji do jak najszybszego wycofania skargi\". Czy KE dała się przekonać?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE