Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Członek wspólnoty mieszkaniowej może zaskarżyć inwestycję, jeśli narusza ona jego interes prawny

Członek wspólnoty mieszkaniowej może zaskarżyć inwestycję, jeśli narusza ona jego interes prawny

12.10.17

Członek wspólnoty mieszkaniowej może zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu w charakterze strony, jeśli realizacja inwestycji mogłaby spowodować naruszenie warunków korzystania z jego lokalu – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.  

articleImage: Członek wspólnoty mieszkaniowej może zaskarżyć inwestycję, jeśli narusza ona jego interes prawny fot. Thinkstock

Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił wspólnocie mieszkaniowej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w budynku. Zakres robót obejmował termomodernizację i zmianę kolorystyki, wymianę pokrycia dachowego, okien na klatkach schodowych remont wejść oraz ocieplenie stropu budynku.

Jeden z mieszkańców wspólnoty wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji.

Uznał, iż naruszyła ona jego interes prawny. Wyjaśnił, że jest współwłaścicielem części wspólnych budynku, a zakres robót zatwierdzonych pozwoleniem na budowę ingeruje w ich własność.

Organ wojewódzki umorzył postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uznając, iż wnioskodawca nie posiada przymiotu strony.

Mieszkaniec poskarżył się do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż tylko w szczególnych wypadkach osoba legitymująca się odrębnym prawem własności lokalu mieszkalnego może zostać dopuszczona do udziału w postępowaniu w charakterze strony.

Dotyczy to sytuacji, gdy realizacja inwestycji mogłaby spowodować naruszenie warunków korzystania z tego lokalu, które są chronione przepisami prawa materialnego, a więc gdy zostanie naruszony indywidualny i konkretny interes strony.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W ocenie sądu zakres robót budowlanych zatwierdzonych kontrolowaną decyzją starosty nie miał żadnego wpływu na użytkowany przez skarżącego lokal.

W związku z tym mieszkańcowi nie przysługiwał przymiot strony, a to oznaczało konieczność umorzenia, wszczętego na jego wniosek postępowania – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Warszawie z 24 stycznia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 187/16, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 12.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE