Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy budowa wieży widokowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

Czy budowa wieży widokowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

09.07.18

Wieża widokowa może zostać zaliczona do kategorii sportu i rekreacji, wtedy powinna być zakwalifikowana jako obiekt budowlany kategorii V, a więc uzyskanie pozwolenia na użytkowanie takiej wieży jest konieczne.

articleImage: Czy budowa wieży widokowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Wieża przeznaczona jest do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów. Ma kształt trójkąta równobocznego o boku 8,5 m, brak ścian, wysokość 19,1 m.
Czy budowa tej wieży widokowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?
Do jakiej kategorii obiektu powinna być zaliczona, do V czy do VIII?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane (dalej pr. bud.), przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI,
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX - o których mowa w załączniku do ustawy.
Kategoria V to obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, zaś kategoria VIII obejmuje inne budowle.

Wieża przeznaczona jest do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów, może więc zostać zaliczona do "innych budowli", pod warunkiem wykluczenia tego rodzaju obiektu budowlanego z innych kategorii.

W ocenie udzielającego odpowiedzi na pytanie wieża widokowa mieści się w kategorii V obiektów budowlanych, ponieważ jest budowlą służącą rekreacji, która potocznie jest rozumiana jako forma działania wybrana dobrowolnie przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania i dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej osobowości, podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi i domowymi, w czasie wolnym od pracy.

Wyliczenie rodzajów obiektów budowlanych w danych kategoriach przewidzianych w załączniku do ustawy ma jedynie charakter przykładowy, z pewnością nie jest to wyliczenie wyczerpujące. Jeżeli zatem wieża widokowa może zostać zaliczona do kategorii sportu i rekreacji, jak np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, to powinna być zakwalifikowana jako obiekt budowlany kategorii V, a więc uzyskanie pozwolenia na użytkowanie takiej wieży jest konieczne i wynika z art. 55 ust. 1 pkt 1 pr. bud.


 

Łukasz Smaga 09.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE