Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy budowa zjazdu z drogi wewnętrznej wymaga zgłoszenia?

Czy budowa zjazdu z drogi wewnętrznej wymaga zgłoszenia?

14.09.17

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy zjazd z drogi wewnętrznej wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę od właściwego organu? Czy też jego budowa nie podlega żadnym regulacją prawnym?  

articleImage: Czy budowa zjazdu z drogi wewnętrznej wymaga zgłoszenia? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

Uzasadnienie:
W obecnym stanie prawnym budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej – zob. art. 29 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. Natomiast, jak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 11a w zw. z art. 30 ust. 1 pr. bud. budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach zwolniona została zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jak i dokonania zgłoszenia. Przepisy pr. bud. przewidują jednocześnie możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych – zob. art. 30 ust. 1a pr. bud. Przepis ten będzie również dotyczył budowy zjazdów realizowanych na zgłoszenie. Ustawa - Prawo budowlane dotyczy budowy zjazdów z dróg publicznych tzn. krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Nie reguluje zaś kwestii związanych z wykonywaniem zjazdów z dróg nie mających statusu dróg publicznych np. dróg wewnętrznych. Tego rodzaju zjazdy nie podlegają wymogom dokonywania zgłoszenia, co nie oznacza, że ewentualne roboty budowlane, które mogłyby być wykonywane przy okazji realizacji zjazdu z drogi wewnętrznej, nie będą podlegały ocenie z punktu widzenia zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami prawa. 

Maria Kopytowska 14.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE