Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy garaż może być drewniany?

Czy garaż może być drewniany?

22.01.18

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada:

Garaż może być drewniany pod pewnym warunkiem.

articleImage: Czy garaż może być drewniany? fot. Thinkstock

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Zatem jeśli drewno jest odpowiednio przygotowane w taki sposób, aby mogło służyć do budowy (czyli jest wyrobem budowlanym), to garaż może być z niego wykonany.

Odpowiedni sposób przygotowania drewna polega m.in. na pokryciu go substancjami nadającymi mu określoną klasę odporności ogniowej. W zależności od uzyskanej w ten sposób klasy należy zastosować do budynku regulacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 

 

Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Janusz Pełczyński 16-02-2018
    Pani Martyna zdaje się że posiada wyłącznie wykształcenie prawnicze i jest wolna zarówno od wiedzy budowlanej jak i znajomości sensu przepisów budowlanych; to istotna dolegliwość dzisiejszych czasów że prawnicy próbują tłumaczyć nam wszystkim różnego rodzaju regulacje specjalistyczne których sensu ani genezy się nie domyślają. Najlepszym przykładem są wywody pani Martyny na temat odległości budynku od granicy działki zwróconego ścianą z oknami lub ścianą bez okien - wyraźne niezrozumienie materii o której się wypowiada, a wypowiedzi szkodliwe, wprowadzające zamieszanie.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Andrzej Goerst IP: 188.146.* 23-01-2018
    Garaż, żeby podlegał przepisom rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, musi najpierw stać się budynkiem. Dopóki nie jest budynkiem, samo wykonanie z materiałów budowlanych kwalifikuje go tylko do budowli. Wspomniane rozporządzenie dotyczy wyłącznie budynków. Żeby garaż wydzielający przestrzeń wszystkimi przegrodami był budynkiem musi być jeszcze trwale związany z terenem (nie można go złapać za uchwyty transportowe i przemieścić). O tym aspekcie Pani Martyna nie wspomina.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE