Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy montaż szlabanów parkingowych stanowi roboty budowlane?

Czy montaż szlabanów parkingowych stanowi roboty budowlane?

19.01.18

Odpowiadając na przedmiotowe zagadnienie należy odnieść się do ustawowych definicji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

articleImage: Czy montaż szlabanów parkingowych stanowi roboty budowlane? fot. Thinkstock

Definicja robót budowlanych zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 7 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. – oznacza budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Ustawodawca odnosi się w przypadku tej definicji do obiektu budowlanego, który również został zdefiniowany w art. 3 pkt. 1 pr. bud. Przywołując orzecznictwo sądów administracyjnych, należy wskazać, że szlaban jest obiektem budowlanym (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5.01.2011 r., III SA/Wr 579/10). Reasumując – montaż szlabanów w ocenie odpowiadającego na gruncie przywołanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa jest robotą budowlaną.

Adrian Chruszcz
 

19.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE