Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można wygasić decyzję o warunkach zabudowy w części?

Czy można wygasić decyzję o warunkach zabudowy w części?

11.04.18

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy decyzja o warunkach zabudowy może zostać wygaszona tylko w zakresie jednej działki?  

articleImage: Czy można wygasić decyzję o warunkach zabudowy w części? fot. Thinkstock

Pytanie:
Decyzja o warunkach zabudowy została wydana na budowę 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 10 działkach, należących do wnioskodawcy. W późniejszym czasie część działek została sprzedana. Nowy właściciel jednej ze sprzedanych działek wystąpił o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy i na jej podstawie uzyskał pozwolenie na budowę.

Czy w związku z powyższym stara dwz (na 10 działek) może zostać wygaszona tylko w zakresie tej jednej działki, na którą uzyskano już pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że na podstawie art. 162 k.p.a. możliwe jest wygaszenie decyzji administracyjnej w części (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 15 września 2015 r., II SA/Bd 861/15). Nadmienić jednak należy, że pogląd ten bywa niekiedy kwestionowany przez organy administracji. 

Anna Kamińska 11.04.18
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Krzysztof Kuropatwa 26-04-2018
    Instytucja wygaszenia opisana w ustawie o planowaniu jest raczej czysto teoretyczna. Nawet
    w przypadku, którego dotyczy pytanie. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, ponieważ wylegitymował się prawem do terenu. Zatem oczywiście można wygasić dla konkretnej działki decyzję, tyle, że praktycznie takie wygaszenie ma większego sensu, ponieważ ktoś, kto nie ma prawa do terenu bez względu na to ile ma ostatecznych decyzji na daną działkę i tak nie może uzyskać pozwolenia na budowę.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE