Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można wykopać staw na gruntach budowlanych?

Czy można wykopać staw na gruntach budowlanych?

07.08.17

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy jest możliwość wykopania stawu na gruntach budowlanych? Jeśli nie to, czy można grunty budowlane zamienić na rolne, tak jak to się dzieje w drugą stronę? 

articleImage: Czy można wykopać staw na gruntach budowlanych? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Pojęcie "staw" jako urządzenie wodne zostało zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod. Regulacje pr. wod. nie rozdzielają możliwości budowy ww. urządzenia ze względu na przeznaczenie gruntów.

Przeznaczenie gruntów np. rolne narzuca jednak sposób wykorzystania tych gruntów, co stanowi jednoznacznie, że mogą tam być lokalizowane jedynie stawy rybne (do wykorzystania jako działalność rolnicza). Stawy rekreacyjne, w tym oczka wodne wymagają wyłączenia tych gruntów z działalności rolniczej i jako takie są możliwe do budowy na gruntach innych niż rolne, np. budowlanych.

Uzasadnienie:
Przeznaczenie gruntów rolnych na grunty budowlane dokonuje się na podstawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź w przypadku braku planu miejscowego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W obu przypadkach grunty używa się jako rolne aż do momentu zabudowania - budowlanego zagospodarowania tych gruntów.

Jeśli więc grunty, o których mowa zapisane są w mpzp jako grunty przeznaczone pod budownictwo, to bez zmiany tego zapisu (zmiany planu miejscowego) nie ma żadnej możliwości pobudowania (wykopania) np. stawu rybnego na tych gruntach.

Jeżeli zmian przeznaczenia nastąpiła w wyniku decyzji o warunkach zabudowy, możliwa jest jej zmiana lub uchylenie w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Na gruntach budowlanych możliwe jest wybudowanie oczek wodnych, stawów rekreacyjnych - nie mających charakteru rolnego, o ile w planie zagospodarowania dołączonym do wniosku o warunki zabudowy takie urządzenia zostaną uwzględnione.

W przypadku jeżeli dany teren jest objęty mpzp, wystarczy jeżeli takie urządzenie będzie wynikało z projektu budowlanego. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE