Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy PINB może wydać pozwolenie na użytkowanie tylko piwnic i parteru, bez piętra i poddasza?

Czy PINB może wydać pozwolenie na użytkowanie tylko piwnic i parteru, bez piętra i poddasza?

04.01.18

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy PINB może wydać pozwolenie na użytkowanie tylko piwnic i parteru bez piętra i poddasza? Jak rozumieć zapis art. 55 ust 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, czy można wydać pozwolenie na użytkowanie piwnic i parteru budynku mieszkano-usługowego? Część mieszkalna budynku jest na piętrze i poddaszu budynku, ale nie jest zakończona budowa. Brak między innymi podłóg, tynków i ta część nie może być przyjęta do użytkowania. 

articleImage: Czy PINB może wydać pozwolenie na użytkowanie tylko piwnic i parteru, bez piętra i poddasza? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
PINB może wydać pozwolenie na użytkowanie tylko piwnic i parteru bez piętra i poddasza, o ile nie wykonano "wszystkich robót budowlanych". Należy jednak pamiętać, że zakończenie budowy obiektu budowlanego w sensie techniczno-budowlanym ma miejsce wówczas, gdy budowa została doprowadzona do takiego stanu, w którym przynajmniej w części będzie możliwe przystąpienie do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, gdy mógłby zostać przeprowadzony odbiór obiektu, bowiem odpowiada on warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane wobec legalnej budowy przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Uznaniu budowy za zakończoną nie przeszkadza częściowy brak wykonania robót wykończeniowych, wyposażeniowych lub innych o podobnym charakterze, które mogą być wykonane w użytkowanym obiekcie budowlanym (por. wyrok NSA z 15.06.2016 r., II OSK 2486/14; wyrok z 21.08.1997 r., II SA/Kr 998/96; z 7.05.1997 r., SA/Rz 583/95; z 20.03.1997 r., SA/Ka 2178/95, por. też Z. Niewiadomski: "Prawo budowlane. Komentarz", Warszawa 2006, s. 548). Trzeba bowiem uwzględnić, że ustawodawca w art. 59 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane dopuścił możliwość wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót związanych z obiektem (za wyjątkiem ust. 4 tego przepisu). 

Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Andrzej Goerst 23-01-2018
    Nie mogę się zgodzić z możliwością użytkowania budynku bez podłogi (sam strop). Takie pomieszczenie jest szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne dla ludzi. PNIB nie może się zgodzić na eksploatację części budynku w trakcie jego budowy, jeżeli występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Z samej definicji "pozwolenie w trakcie trwającej budowy" oznacza, że nie dotyczy to casusu końcowego odbioru w stanie nie ukończonym, inaczej "z usterkami". Tych różnych pojęć nie należy mieszać właśnie dlatego, że o stanie prawnym w obu różnych przypadkach decydują różne dokumenty. Albo budowa trwa, albo nie. Arytmetyka zero-jedynkowa.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE