Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy przy wyjściach ewakuacyjnych powinny być zlokalizowane główne wyłączniki prądu?

Czy przy wyjściach ewakuacyjnych powinny być zlokalizowane główne wyłączniki prądu?

04.09.17

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Firma miała w budynku 3 wejścia/wyjścia ewakuacyjne i również 3 wyłączniki prądu w ich pobliżu. Firma dodatkowo wybiła 2 otwory drzwiowe w budynku, które również są wejściami i wyjściami ewakuacyjnymi. Czy w ich pobliżu również powinny być zlokalizowane główne wyłączniki prądu? 

articleImage: Czy przy wyjściach ewakuacyjnych powinny być zlokalizowane główne wyłączniki prądu? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest częścią instalacji elektrycznej i służy do odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Generalnie powinien być jeden wyłącznik przy głównym wejściu nie ma potrzeby montować wyłączników przy każdym wejściu do budynku.

Uzasadnienie:
Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2–4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami):

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m[3] lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. 

Roman Majer 04.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE