Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy remont pieca pokojowego i trzonu kuchennego wymagają zgłoszenia?

Czy remont pieca pokojowego i trzonu kuchennego wymagają zgłoszenia?

14.04.17

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy remont pieca pokojowego, trzonu kuchennego (ewentualnie przebudowa pieca, trzonu kuchennego) to roboty związane z konserwacją, czy z remontem?  Czy ww. roboty powinny być zgłaszane do organu?Jakie dokumenty należy dołączyć? Jak powinien postąpić organ?

articleImage: Czy remont pieca pokojowego i trzonu kuchennego wymagają zgłoszenia? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Roboty budowlane przy piecu pokojowym czy też trzonie kuchennym, o ile sprowadzają się do przywrócenia stanu poprzedniego stanowią remont. Remont nie jest bieżącą konserwacją, gdyż bieżąca konserwacja nie stanowi przywrócenia stanu poprzedniego, a jedynie stałe utrzymywanie obiektów i urządzeń w stanie pozwalającym na ich najbardziej optymalne używanie. Przebudowa z kolei nie może być uznana za remont ani tym bardziej bieżącą konserwację ze względu na swoją specyfikę – w wyniku przebudowy zmieniają się bowiem parametry techniczne i użytkowe (poza parametrami charakterystycznymi) – w przypadku trzonu kuchennego czy pieca pokojowego takimi parametrami może być energochłonność, przepuszczalność, wydajność energetyczna itp.

Tak więc jeśli:
– roboty budowlane polegać będą na przywróceniu stanu poprzedniego i dotyczyć będą czy to pieca czy też trzonu kuchennego – inwestor przeprowadzać będzie remont, zaś remont tego rodzaju nie będzie wymagał dokonania zgłoszenia robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
– roboty budowlane polegać będą na przebudowie trzonu kuchennego czy pieca pokojowego – przebudowa tego rodzaju nie będzie wymagała dokonania zgłoszenia.

Uzasadnienie:
Co do zasady jest tak, że zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 8 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Kluczową kwestią w tym kontekście jest to, że remont w swoim głównym założeniu ma prowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego. Tak więc jeśli inwestor zmierza do przywrócenia stanu poprzedniego (bo np. część pieca uległa zniszczeniu, lub z różnych względów nie może pełnić swojej pierwotnej funkcji) dokonuje w istocie remontu. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą pr. bud. roboty tego rodzaju zostały wyłączone z konieczności dokonania zgłoszenia. Tego rodzaju konstatacja wynika wprost z analizy art. 29 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2a pr. bud. Piec czy też trzon kuchenny nie stanowi elementu konstrukcyjnego budynku, nie może być także poczytywany za sieć cieplną. Można śmiało uznać, iż tego rodzaju obiekty stanowią pewnego rodzaju urządzenia budowlane. Zaś remont urządzeń budowlanych nie wymaga dokonania zgłoszenia.

Jeśli natomiast inwestor planuje dokonanie robót budowlanych, których nie da się zakwalifikować jako remontu (bo dodatkowo przebudowa prowadzi do zmiany parametrów technicznych czy użytkowych – piec czy trzon będą bardziej wydajne, zmienią się wielkości fizyczne związane z funkcjonowaniem tych urządzeń) należy stwierdzić, że inwestor dokonuje w istocie przebudowy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a pr. bud. za przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (...). W tym przypadku należy uznać, iż inwestor nie jest zobligowany do dokonania zgłoszenia. Tego rodzaju pogląd wynika z analizy art. 29 ust. 2 pkt 1aa oraz 1b w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2b.

Marta Mackiewicz, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 12.04.2017 r.
 

Marta Mackiewicz 14.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE