Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy węzeł cieplny, zasilany z sieci cieplnej, jest elementem instalacji centralnego ogrzewania w budynku?

Czy węzeł cieplny, zasilany z sieci cieplnej, jest elementem instalacji centralnego ogrzewania w budynku?

20.04.17

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy węzeł cieplny, zasilany z sieci cieplnej, jest elementem instalacji centralnego ogrzewania w budynku? Czy jego budowa podlega regulacji ustawy - Prawo budowlane? 

articleImage: Czy węzeł cieplny, zasilany z sieci cieplnej, jest elementem instalacji centralnego ogrzewania w budynku? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
W analizowanym przypadku należy wyjaśnić czym jest węzeł cieplny i co wchodzi w zakres jego definicji. Węzłem cieplnym nazywamy zespół urządzeń sieci cieplnej, zlokalizowanych na zewnątrz obiektu budowlanego, zaopatrzenia w ciepło z instalacją znajdującą się wewnątrz tego obiektu. Jego zadaniem jest rozdzielenie dostarczonego wcześniej ciepła na poszczególnych odbiorców indywidualnych (gałęzi odbiorczych).

Należy zaznaczyć, że węzeł cieplny nie jest elementem instalacji centralnego ogrzewania, gdyż jest to element sieci przesyłowej.

Odpowiadając dalej wskazać powinniśmy, że jego budowa podlega regulacjom ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane. Powyższe wynika z obowiązku kontroli względów bezpieczeństwa ogółu procesu rozdziału energii oraz funkcjonowania poszczególnych urządzeń służących do realizacji tego procesu.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane

Uzasadnienie:
Wymieniona przez autora definicja węzła cieplnego oparta została na wskazaniach wymienionych w aktach prawa (niżej przywołane) oraz na uproszczeniu dostosowanym do potrzeb odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że w § 2 pkt 3 lit. c zarządzenia Ministra Przemysłu z 16.09.1988 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci cieplnych, w którym to ówczesny ustawodawca wskazał, że ilekroć w zarządzeniu jest mowa o sieciach cieplnych to rozumie się przez to m.in. węzły cieplne czyli urządzenia łączące odcinki sieci cieplnych z instalacjami odbiorców, wraz z armaturą, osprzętem, konstrukcjami wsporczymi, urządzeniami pomocniczymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i regulacyjną oraz innym wyposażeniem. Niniejsze zostało przywołane jedynie tytułem wskazania odniesienia zawierania się pojęcia "węzła cieplnego" w zakresie "sieci cieplnych".

Odnosząc się natomiast do definicji obowiązującego § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, węzeł cieplny są to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych oraz pkt 7 - sieć ciepłownicza to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. Opiniujący oparł definicję na wyżej wskazanej regulacji co stanowi ułatwienie interpretacyjne dla inwestora z uwagi na trudności związane z definicją przedłożonego zagadnienia. 

Autor: Adrian Chruszcz

20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE