Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

13.04.17

Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego. Kluczowe znaczenie ma w tym akcie element konstytutywny. Chodzi tu o przesądzenie kwestii uznania konkretnego obiektu za dobro prawnie chronione, czyli uznania go za zabytek według przyjętych w ustawie kryteriów - podkreśla prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki, autor publikacji Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne.

articleImage: Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego fot. Thinkstock

"Rozstrzygnięcie tej kwestii następuje w sentencji decyzji i ma charakter jakościowy, gdyż decyduje o statusie danej rzeczy, a w konsekwencji o obowiązkach i prawach jej opiekuna prawnego. Rozwinięcia natomiast wymaga teza, że decyzja ta stwierdza zabytkowość danego obiektu, czyli fakt, że stanowi on zabytek w znaczeniu materialnym. W ocenie prof. Sługockiego zawarty w uzasadnieniu decyzji element deklaratoryjny odnosi się zwłaszcza do wiedzy o wartościach tkwiących w zabytku i jego charakter prawny jest uzależniony od aktualności nie tylko samych ustaleń faktycznych, ale również ich wymiaru aksjologicznego" - wskazuje prof. Janusz Sługocki w Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne

- Chodzi więc zatem nie tylko o prawidłowość ustaleń faktycznych i ich utrzymywanie się w czasie, lecz także o stabilność ich ocen. W praktyce to ten drugi wymiar decyzji o wpisie do rejestru sprawia największe trudności, gdyż powszechnie przyjmuje się, że ten element decyzji, ściślej – jej uzasadnienie – powinien być podstawą merytoryczną obecnych decyzji w sprawach wydawanych pozwoleń. Zagadnienie merytorycznej zawartości sprawowanej opieki jest o wiele bardziej skomplikowane i niezbyt klarownie zarysowane w obowiązującym prawie, nie tylko w ustawie o ochronie zabytków, ale również w innych aktach prawnych - podkreśla prof. Sługocki.

"Jedną z odpowiedzi na to pytanie, a zarazem źródłem wielu nieporozumień, jest przyjęcie, że podstawą różnych kolejnych decyzji, np. pozwoleń konserwatorskich, jest treść uzasadnienia faktycznego decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Oczywiście byłoby to założenie słuszne, gdyby przyjąć, że nie tylko sama decyzja, ale również jej uzasadnienie ma charakter konstytutywny" - czytamy w publikacji. Tymczasem, jak wskazuje prof. Sługocki, w uzasadnieniu przejawia się w pełni aspekt deklaratoryjny decyzji.


Autor podkreśla, że w pełni podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków może być oceniana na podstawie przepisów ustawy, a nie w związku z treścią innej decyzji. "Pogląd ten został wprawdzie wyrażony w odniesieniu do sprzeczności pomiędzy decyzjami o wpisaniu do rejestru zabytków i pozwoleniem na budowę, ale w mojej ocenie ma walor ogólniejszy. Dotyczy to również kolejnych decyzji wydawanych na podstawie ustawy o ochronie zabytków – mogą one tworzyć pewną logiczną sekwencję zdarzeń prawnych, ale nie ma żadnego powodu (wskazanego w ustawie o ochronie zabytków), aby wydawanie kolejnych decyzji administracyjnych opierało się na uzasadnieniu faktycznym pierwszej z nich" - czytamy w publikacji.

Wydawca podkreśla, że Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne jest unikatową publikacją, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim jako wykonywanie ważnego zadania publicznego. Ponadto, w ocenie Wydawcy, Autor umiejętnie połączył interdyscyplinarną analizę obowiązków i uprawnień opiekuna zabytków z przedstawieniem praktycznych aspektów sprawowania opieki nad zabytkiem, szczególną uwagę zwracając na źródła nieporozumień - a w konsekwencji sporów toczonych przed sądami - między właścicielami zabytków a organami ochrony zabytków.

Opracowanie jest przeznaczone dla opiekunów zabytków w Polsce - prywatnych właścicieli zabytków oraz pracowników samorządowych zajmujących się opieką nad zabytkami należącymi do gmin, powiatów i województw, a także dla pracowników państwowych i samorządowych służb konserwatorskich.

 

13.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE