Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Można dokonać nieistotnych zmian w projekcie budowlanym dołączonym do zgłoszenia

Można dokonać nieistotnych zmian w projekcie budowlanym dołączonym do zgłoszenia

10.01.18

Nie ma przeszkód by dokonać nieistotnych zmian w projekcie budowlanym dołączonym do zgłoszenia budowy sieci.

articleImage: Można dokonać nieistotnych zmian w projekcie budowlanym dołączonym do zgłoszenia fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy można dokonać zmian nieistotnych w projekcie budowlanym dotyczącym robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia (dotyczy sieci)?

Odpowiedź:
Można dokonać nieistotnych zmian w projekcie budowlanym dołączonym do zgłoszenia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych. Zgodnie jednak z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud., zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 pr. bud., budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a pr. bud.

Zgodnie z art. 36a ust. 1a pr. bud., istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa, między innymi w art. 29 ust. 1 pkt 19a pr. bud., wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

W związku z powyższym nie ma przeszkód by dokonać nieistotnych zmian w projekcie budowlanym dołączonym do zgłoszenia budowy, o której mowa, między innymi w art. 29 ust. 1 pkt 19a pr. bud. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE