Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Nieprzekraczalna linia zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy

07.07.08

W decyzji o warunkach zabudowy dla terenu na obrzeżu dużego miasta wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy. Czy inwestor może przekroczyć ta linię wykuszem nadwieszonym bez podparcia na gruncie?

articleImage: Nieprzekraczalna linia zabudowy fot. Thinkstock


Jeśli tak, to jak bardzo może być ten wykusz nadwieszony i jaka jest minimalna dopuszczalna wysokość od gruntu do spodu wykusza?

Nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega przez działki i w decyzji o warunkach zabudowy nie ma żadnej informacji o wykuszach, balkonach itp. Sąsiedni budynek przekracza linię zabudowy wykuszem podpartym dwoma słupami o około 1 m.

Odpowiedź

 

Możliwość naruszenia nieprzekraczalnej linii zabudowy przez wykusz budynku powinna wynikać z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jeżeli decyzja na ten temat milczy, przekroczenie takiej linii nie jest dopuszczalne.

Uzasadnienie

Linia zabudowy jest to odległość, w jakiej od granicy działki lub (częściej) drogi, można zbudować budynek. Obowiązujące linie zabudowy, dokładnie określają, w którym miejscu musi znaleźć się ściana budynku i wyznaczane są w miejscach istotnych urbanistycznie. Nieprzekraczalna linia zabudowy z kolei, oznacza, że budynki nie mogą być poza tą linią zlokalizowane [por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2000 r., sygn. SA/Sz 41/99]. Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza zatem usytuowanie ściany zewnętrznej budynku (lica budynku) w określony sposób. Lico budynku to elewacja frontowa wraz z wszystkimi elementami. Jeżeli ani z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani z decyzji o warunkach zabudowy nie wynika, że owa linia może zostać przekroczona przez części dodatkowe lub drugorzędne budynku, jak balkony, schody zewnętrzne, wykusze itp., to należy stwierdzić, że usytuowanie takich elementów poza nieprzekraczalną linią zabudowy nie jest dopuszczalne.

Przejdź do strony artykułu: « »
Łukasz Smaga 07.07.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Przetarg na rozbudowę Wielkiej Krokwi unieważniony

  Obrazek do artykułu: Przetarg na rozbudowę Wielkiej Krokwi unieważniony

  Centralny Ośrodek Sportu unieważnił drugi przetarg na rozbudowę skoczni narciarskiej Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Ogłoszony został trzeci przetarg nieograniczony, oferty można składać do 14 lipca. Więcej

 • Zakopianka: rusza budowa tunelu

  Obrazek do artykułu: Zakopianka: rusza budowa tunelu

  Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w środę w Rabce z przedstawicielem włoskiej firmy Astaldi umowę na budowę tunelu na zakopiance. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce. Koszt inwestycji to niemal miliard zł. Więcej

 • Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego

  Obrazek do artykułu: Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego

  Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności na opłacenie należności świadków, biegłych i rzeczoznawców. Koszty egzekucyjne, w tym wydatki poniesione przez organ... Więcej

 • Czy wspólnota mieszkaniowa może zostać prosumentem?

  Obrazek do artykułu: Czy wspólnota mieszkaniowa może zostać prosumentem?

  Bardzo ważną zmianą w nowym kształcie ustawy o OZE jest brak szczegółowych wytycznych w odniesieniu do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie wiadomo, czy mogą one zostać prosumentem. Więcej

 • MR: 1,2 mld zł z UE na inwestycje drogowe

  Obrazek do artykułu: MR: 1,2 mld zł z UE na inwestycje drogowe

  14 inwestycji drogowych otrzyma 1,2 mld zł z pieniędzy UE z programu "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 - podał resort rozwoju. We wtorek podpisano w tej sprawie umowy o dofinansowanie UE dla siedmiu z tych projektów, dla których łączna dotacja to... Więcej

 • J.L. IP: 83.14.* 03-04-2013
  W przypadku decyzji lokalizacyjnych nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie....

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Władysław Woźniak IP: 193.46.* 15-05-2012
  Uwagi do tekstu pt. Nieprzekraczalna linia zabudowy

  Odniesienie do przepisów:

   Zabudowa jest określana za pomocą wymiarów (długości, szerokości) oraz powierzchni zabudowy (por. § 5 rozporządzenia MI z 26.08.2003 r. ws. sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)).

   Zasady obliczeń powierzchni zabudowy określa PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych:
  5.1.2 Powierzchnia zabudowy
  5.1.2.1 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
  5.1.2.2 Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
  Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
  - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
  - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
  - powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

  Uwagi do zamieszczonego tekstu:

  1. Linia zabudowy określa linię, do której winna przylegać zabudowa (obowiązująca), albo linię, której zabudowa nie może przekroczyć, ale może do niej przylegać (nieprzekraczalna).
  2. Linię zabudowy ustala się od strony drogi ( por. § 4 ust. 3 rozporządzenia), więc rozważania na temat odległości od strony sąsiedniej działki budowlanej (§12 rozporządzenia MI z 12.04.2012 ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie mają tu żadnego odniesienia.
  3. Gdyby sporządzający warunki zabudowy miał zamiar ograniczyć lub dookreślić ilości bądź wymiary elementów drugorzędnych, skorzystałby z możliwości ustaleń zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia i takie ustalenia znalazłyby się w decyzji. Nie można przyjąć, że elementy drugorzędne będą decydowały o kształtowaniu pierzei ulicy, bo to spowoduje lokalizowanie ścian elewacji frontowej w zależności np. od wysięgu dachu (nb. z rynną, czy bez?) czy ilości schodów, a więc niezależnie od ścian budynków sąsiednich, które przecież kształtują pierzeję ulicy (drogi). Ściany sąsiednich budynków byłyby wtedy sytuowane w zależności od zaprojektowanych wysięgów elementówa drugorzędnych Stałoby to w jawnej sprzeczności z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zobowiązuje do uwzględniania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE