Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe przepisy budowlane

Nowe przepisy budowlane

02.05.12

27 kwietnia opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia zastępujące dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

articleImage: Nowe przepisy budowlane fot. Thinkstock

Opublikowano rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462), które wchodzi w życie 29 kwietnia, tj. w dniu, gdy traci moc poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Nowe rozwiązania mają na celu uporządkowanie obowiązujących regulacji prawnych i unormowań normalizacyjnych w zakresie zasad obliczania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w tym lokali mieszkalnych. Wprowadzono jednoznaczną zasadę obliczania powierzchni dla budynków nowobudowanych powołując się na Polską Normę PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych". Rozwiązanie to pozwoli na ustalenie jednolitych reguł dokonywania obliczeń powierzchni, w szczególności powierzchni użytkowej. Nowa regulacja będzie miała wpływ na działalność m.in. deweloperów, nabywców mieszkań, projektantów, właścicieli i zarządców budynków, jak również na działalność organów administracji architektoniczno-budowlanej, które wydają decyzje o pozwoleniu na budowę.

Natomiast drugie rozporządzenie dotyczy ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) i zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy uregulowane w Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 839.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE