Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe przepisy w sprawie rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane

Nowe przepisy w sprawie rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane

19.11.14

Izba Architektów RP oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa przejmą prowadzenie list rzeczoznawców budowlanych. Centralne rejestry będą prowadzone w postaci zbiorów danych, nie tylko zapisywanych, ale również gromadzonych w formie elektronicznej.  19 listopada wchodzi rozporządzenie w tej sprawie.

articleImage: Nowe przepisy w sprawie rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane fot. Thinkstock

19 listopada wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513). Jego wydanie jest konsekwencją nowelizacji ustawy - Prawo budowlane dokonaną ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a w szczególności przepisu dotyczącego prowadzenia rejestrów rzeczoznawców budowlanych.

Zmiany w ustawie - Prawo budowlane wprowadzone ustawą deregulacyjną polegają m.in. na zaprzestaniu prowadzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

Kompetencje w zakresie prowadzenia list rzeczoznawców budowlanych przejmą Izba Architektów RP oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z nowymi przepisami centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, nie tylko zapisywanych, ale również gromadzonych w formie elektronicznej.

Wpisowi do centralnego rejestru podlegają zmiany i uzupełnienia nie tylko danych, ale również informacji zamieszczonych w centralnych rejestrach, albowiem w ustawie - Prawo budowlane dokonano rozróżnienia pomiędzy danymi a informacjami.

Akta rejestrowe oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego nie tylko przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych, ale również gromadzi się je zgodnie z tymi przepisami. Wnioski o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wraz z dokumentami dołączonymi do tych wniosków, złożone w brzmieniu i formie określonej w przepisach dotychczasowych, mogą stanowić podstawę wpisu do tych rejestrów, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(www.rcl.gov.pl)

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE