Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Nakaz inspektora sprzeczny z wyrokiem cywilnym

NSA: Nakaz inspektora sprzeczny z wyrokiem cywilnym

11.05.18

Sąd cywilny dokonując zniesienia współwłasności nie może podważyć obowiązku przedstawienia dokumentów legalizacyjnych, które wydał inspektor nadzoru budowalnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 

articleImage: NSA: Nakaz inspektora sprzeczny z wyrokiem cywilnym fot. Thinkstock

Wojewódzki Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał inwestorowi, spółce z o.o. Inspiro w Wesołej zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego.
Problem wynikał stąd, że inwestor przy pozwoleniu na budowę przedstawił plan dwu lokalowego budynku jednorodzinnego, a przekształcił go w budynek wielorodzinny. Chodziło o dwa obiekty przy ul. Brzozowskiej 15 i Brzozowskiej 21 w Warszawie.
Było to sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania obejmującej ten teren, który był przeznaczony na zabudowę willową.

Przedstawić dokumenty inspektorowi
Inspektor ustalił, że budynki miały cztery kondygnacje i osobne wejścia z klatki schodowej oraz garaże. Wobec tego inspektor 23 marca 2015 r. wydał decyzję o przywróceniu obiektów do stanu poprzedniego użytkowania.
Z tą decyzją nie zgodził się inwestor i zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze podniósł, że organ niewłaściwie zinterpretował art. 71a ust. 4 ustawy Prawo budowlane.  Przepis ten mówi, że w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów. Chodziło o dokumenty legalizujące. Jeśli inwestor nie przedstawi żądanych dokumentów, to inspektor nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wyrok cywilny zniósł współwłasność
Ponadto skarżący przedstawił wyrok cywilnego Sądu Rejowego, który zniósł współwłasność, co nie oznacza zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego.
WSA w wyroku z 9 marca 2016 r. oddalił skargę podzielając argumenty inspektora nadzoru.
Inwestor złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której napisał, że sądowe zniesienie współwłasności na postawie kodeksu cywilnego nie wpływa na intensyfikację użytkowania budynku, ani pod względem sanitarnym, ani przeciwpożarowym.
Co więcej, decyzja inspektora narusza art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który stanowi, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i (...) swojego mieszkania.

Konwencja nie reguluje użytkowania
Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach, które zapadły 10 maja br. orzekł, że inspektor nadzoru prawa nie złamał i jego decyzja jest prawidłowa.
Jak wyjaśniała sędzia Barbara Adamiak z dokumentów wynika, że doszło do zmiany sposobu użytkowania spornych budynków. Art. 71 a) ustawy Prawo budowlane ustala konsekwencje samowolnej zmiany użytkowania, a więc przywrócenie do stanu zgodnego z projektem.
- Konwencja o ochronie praw człowieka nie ma w tej sprawie zastosowania, gdyż w grę wchodzi w tej sprawie bezpieczeństwo mieszkańców - dodała sędzia sprawozdawca. - Sąd cywilny nie może podważyć obowiązku przedstawienia dokumentów legalizacyjnych.

Sygnatura akt II OSK 1522/16 i II OSK 1521/16, wyroki z 10 maja 2018 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE