Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Skrzynka z kablami szpeci Pałac Błękitny i musi być usunięta

NSA: Skrzynka z kablami szpeci Pałac Błękitny i musi być usunięta

04.07.18

Wojewódzki konserwator zabytków miał prawo wymagać, aby spółka energetyczna doprowadziła elewację Pałacu Błękitnego do stanu pierwotnego. Dlatego, że założenia urbanistyczne ulicy Senatorskiej w Warszawie, gdzie pałac się znajduje są wpisane do rejestru zabytków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: Skrzynka z kablami szpeci Pałac Błękitny i musi być usunięta fot. Thinkstock

Spółka innogy Stoen Operator zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kwietnia 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Decyzja zobowiązywała innogy do doprowadzenia zabytku do poprzedniego stanu poprzez usunięcie złącza kablowo-licznikowego.

Kabel w skrzynce na elewacji pałacu
Chodziło o szafkę ze złączem kablowo-licznikowym, która była umieszczona na elewacji Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Okolicznością w sprawie bezsporną jest, iż założenie urbanistyczne ul. Senatorskiej jest wpisane do rejestru zabytków decyzją z lipca 1965 r.

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ma charakter aktu konstytutywno-deklaratoryjnego

Skarżąca spółka wskazała, że złącze kablowe – można poprawić (dostosować) do wymagań ochrony konserwatorskiej, tak aby nie naruszało ogólnego założenia urbanistycznego. Zdaniem innogy Stoen Operator obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, tym samym nie ma cech zabytku, mimo że znajduje się na terenie układu urbanistycznego. Dlatego nie było podstaw do zastosowania w sprawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy, który to przepis odnosi się wyłącznie do zobowiązania właściciela do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób.
W odpowiedzi na skargę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.


Przywrócenie do poprzedniego stanu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zastosował art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Według tego przepisu, "w przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu (...), wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności. "


Sąd: Była samowola
WSA podkreślił, iż zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.  Rolą inspektora jest udaremniać niewłaściwe korzystanie z zabytków, czyli przeciwdziałać utracie zabytków.
Z przywołanych przepisów wynika, że obowiązek ochrony zabytków spoczywa nie tylko na właścicielu zabytku nieruchomego, ale również na organach administracji publicznej, w tym organach nadzoru konserwatorskiego.
W konsekwencji za całkowicie uprawnione sąd I instancji uznał stanowisko organów, iż złącze kablowo-licznikowe zostało wybudowane w warunkach samowoli, bez zgody organu konserwatorskiego.

Uszczerbek dla wartości zabytku

Sąd podkreślił, iż spółka we września 2014 r. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę przyłącza elektroenergetycznego. Planowana inwestycja miała polegać na budowie przyłącza elektroenergetycznego w pasie drogowym ul. Senatorskiej. Kabel elektroenergetyczny miał być ułożony w wykopie o głębokości 0,8 m wzdłuż tej ulicy do pawilonu handlowego. Wymieniony obiekt usytuowany jest przy prawym skrzydle zabytkowego Pałacu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem 4 lutego 2016 r. oddalił skargę spółki na decyzję ministra kultury. W ocenie sądu szafka z urządzeniem technicznym umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Błękitnego negatywnie oddziałuje na odbiór wizualny jednego z najważniejszych obiektów zabytkowego układu, co w konsekwencji może spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.

Kasacja do NSA
Spółka energetyczna złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której stwierdziła, że instalacja złącza energetycznego nie oddziałuje negatywnie na odbiór wizualny zabytku. Nie ma więc uszczerbku dla ochrony konserwatorskiej, zaś minister kultury przekroczył zakres decyzji uznaniowej. Spółka zarzuciła wyrokowi WSA błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie ustawy o ochronie zabytków.
Z tymi argumentami nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny i 3 lipca br. skargę innogy Stoen Operator oddalił.

Naruszono odbiór zabytkowej ulicy
- Skarżąca spółka nie wykazała, jaka miałaby być prawidłowa wykładnia przepisów ustawy o ochronie zabytków - powiedział sędzia sprawozdawca Robert Sawuła. - Od spółki jest wymagane, aby uzyskała pozwolenie na instalację złącza, które nie oddziałuje negatywnie na odbiór wizualny zabytku - wyjaśniał sędzia. - Spółka miała pozwolenie na przeprowadzenie kabli pod ulica Senatorską, ale nie na zewnątrz.
NSA dodał, że wojewódzki konserwator zabytków miał prawo wymagać, aby spółka doprowadziła obiekt do stanu pierwotnego. Dlatego, że założenia urbanistyczne ulicy Senatorskiej w Warszawie sa wpisane do rejestru zabytków.

Sygnatura akt II OSK 1937/16, wyrok z 3 lipca 2018 r.

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami, Wojciech Chróścielewski

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kolejny zabytek na Mazowszu

  Obrazek do artykułu: Kolejny zabytek na Mazowszu

  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Barbara Jezierska, podpisała decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wraz z przykościelnym cmentarzem, położonego w miejscowości Sarnowo. Architektura budynku łączy... Więcej

 • MKiDN przygotowuje nowelizację ustawy o ochronie zabytków

  Obrazek do artykułu: MKiDN przygotowuje nowelizację ustawy o ochronie zabytków

  Przywrócenie podległości wojewódzkich konserwatorów zabytków bezpośrednio ministrowi kultury zamiast dotychczasowego podporządkowania ich wojewodom zakłada przygotowywana w MKiDN nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Więcej

 • Opieka nad zabytkami to ważne zadanie publiczne

  Obrazek do artykułu: Opieka nad zabytkami to ważne zadanie publiczne

  Opieka nad zabytkiem nieruchomym to nie tylko realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim wykonywanie ważnego zadania publicznego. Janusz Sługocki jest autorem unikatowej publikacji pt. Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy... Więcej

 • NSA potwierdził, że była fabryka Richtera w Łodzi to zabytek

  Obrazek do artykułu: NSA potwierdził, że była fabryka Richtera w Łodzi to zabytek

  Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w czwartek, że dawna fabryka Richtera w Łodzi to zabytek. Orzekł, że konserwator zabytków, wpisując budynki fabryki do rejestru, nie musiał korzystać z opinii biegłego. Wystarczyła dokumentacja, którą sam... Więcej

 • Gmach Ministerstwa Finansów - zabytkiem

  Obrazek do artykułu: Gmach Ministerstwa Finansów - zabytkiem

  Gmach Ministerstwa Finansów został wpisany do rejestru zabytków - poinformował mazowiecki konserwator Rafał Nadolny. Aż po najdrobniejszy detal to obiekt niezwykle ciekawy - uważa prezes warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Michał... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE