Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne obciąża właściciela urządzeń

Obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne obciąża właściciela urządzeń

08.08.17

Obowiązek obciąża właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, chociaż nie jest on posiadaczem nieruchomości (nie ma tytułu prawnego do nieruchomości). Podstawą tego obowiązku jest fakt, że gałęzie drzew kolidują z urządzeniami przesyłowymi.  

articleImage: Obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne obciąża właściciela urządzeń fot. Thinkstock

Pytanie:
Na kim spoczywa obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne: na właścicielu działki czy właścicielu urządzeń energetycznych?

Odpowiedź:
Obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne obciąża właściciela urządzeń energetycznych.

Uzasadnienie:
Obowiązek obciąża właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, chociaż nie jest on posiadaczem nieruchomości (nie ma tytułu prawnego do nieruchomości).

Podstawą tego obowiązku jest fakt, że gałęzie drzew kolidują z urządzeniami przesyłowymi.

Oczywiście posiadacz drzewa jest również uprawniony do wykonania cięć pielęgnacyjnych, bowiem na wykonanie ich nie jest potrzebne żadne zezwolenie. Przeciwnie, to właściciel urządzeń powinien uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na wejście na jego teren, bowiem czym innym są cięcia pielęgnacyjne, a czym innym usunięcie drzewa zagrażającego urządzeniom przesyłowym, gdzie zgoda właściciela nieruchomości nie jest potrzebna.

Taka zgoda, tj. na wejście na teren nieruchomości, nie byłaby konieczna, gdyby pomiędzy stronami była zawarta umowa służebności, albo gdyby starosta z uwagi na wykonanie cięć pielęgnacyjnych wydał decyzję o czasowym zajęciu nieruchomości w trybie ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Taka decyzja jest wydawana, gdy właściciel nieruchomości odmawia prawa wstępu na swój teren, a jednocześnie sam uchyla się od wykonania niezbędnych czynności związanych z przedmiotem sprawy.  
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE