Strona główna » Wiedza » Aktualności » Od jutra obowiązuje nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego

Od jutra obowiązuje nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego

11.07.14

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego pozytywnie wpłynie na cały proces inwestycyjny w Polsce, zapewnia resort administracji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 12 lipca br.

articleImage: Od jutra obowiązuje nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego fot. Thinkstock


12 lipca zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ministerstwo Administracji przekonuje, że dzięki umożliwieniu płynnego udostępniania materiałów i danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nowelizacja powinna wpłynąć pozytywnie na cały proces inwestycyjny w Polsce.

Nowe przepisy oznaczają również nowe zasady pobierania opłat i określania ich wysokość. Ustawa przewiduje też zwolnienie z opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom jak jednostki oświaty, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe. Dotyczy to także udostepnienia danych do badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.


Niezależnie od tego, bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą dane z czterech zbiorów:
- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- państwowego rejestru nazw geograficznych,
- bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
- numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.


Nowelizacja porządkuje zapisy dotyczące zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów i kartografów, a także określa uprawnienia kontrolne Głównego Geodety Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego m.in wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców.

Zmiana ustawy była konieczna, ponieważ w czerwcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów – na ich podstawie wysokość opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czy wykonywaniem wypisów i wyrysów określona została w rozporządzeniu, a nie ustawie (czyli z naruszeniem art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

(MAiC)




 

Karol Kozłowski 11.07.14
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE