Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Odległość budynku od drogi określona jest w przepisach ustawy

Odległość budynku od drogi określona jest w przepisach ustawy

10.09.15

Jakie przepisy dla sytuowania budynku należy stosować, jeśli działka budowlana graniczy z działką drogową? 

articleImage: Odległość budynku od drogi określona jest w przepisach ustawy fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany.

Pytanie
Jakie przepisy dla sytuowania budynku należy stosować, jeśli działka budowlana, graniczy z działką drogową?
W jakiej odległości od granicy działki drogowej należy lokalizować budynek?
Jaka jest definicja działki drogowej?

Odpowiedź
Przepisy nie definiują wprost pojęcia działki drogowej, definiują natomiast pojęcie drogi publicznej, pasa drogowego, czy jezdni – pojęcia te zostały opisane w treści ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. Ustawa ta również – w treści art. 43 ust. 1 u.d.p. – określa również odległości, które powinny dzielić obiekty budowlane przy drogach względem zewnętrznej krawędzi jezdni. Odległości te powinny wynosić co najmniej:
a) w przypadku autostrady – 30 m (w terenie zabudowy) i 50 m (poza terenem zabudowy);
b) w przypadku drogi ekspresowej – 20 m (w terenie zabudowy) i 40 m (poza terenem zabudowy);
c) w przypadku drogi ogólnodostępnej – 10, 8 lub 6 m (w terenie zabudowy) i 25, 20 lub 15 m (poza terenem zabudowy), odpowiednio dla dróg krajowych, wojewódzkich/powiatowych lub gminnych.
Tym samym, lokalizując obiekt budowlany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, należy brać pod uwagę odległości, które zostały określone w powyżej powołanym przepisie. Pamiętać należy, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w lit. c) powyżej, w odległości mniejszej, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany.
 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Budowlany
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE