Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Organ powinien zwrócić się do inwestora o wyjaśnienie wniosku

Organ powinien zwrócić się do inwestora o wyjaśnienie wniosku

12.03.18

Jeśli inwestor w tym samym dniu złożył dwa zgłoszenia robót budowlanych, które polegają na budowie obiektów tymczasowych w tym samym miejscu, to organ powinien zwrócić się o wyjaśnienie, które ze zgłoszeń jest aktualne i ma zostać przyjęte.

articleImage: Organ powinien zwrócić się do inwestora o wyjaśnienie wniosku fot. Thinkstock

Pytanie:
Jak powinien postąpić organ w przypadku, gdy ten sam inwestor w tym samym dniu złożył dwa zgłoszenia robót budowlanych, które polegają na budowie obiektów tymczasowych w tym samym miejscu?

Projektowane obiekty różnią się jedynie wymiarami.

Odpowiedź:
Organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien zwrócić się do inwestora o wyjaśnienie, które ze zgłoszeń jest aktualne i ma zostać przyjęte przez organ.

Uzasadnienie:
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – dalej pr.bud. stanowi szczególny rodzaj wniosku o milczącą akceptację przez organ administracji architektoniczno-budowanej zgłaszanego zamierzenia budowlanego. W tej sytuacji milczenie organu będące niewyrażeniem sprzeciwu, uprawnia inwestora do podjęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, do którego wpływa zgłoszenie robót budowlanych dokonuje oceny inwestycji z punktu widzenia jej zgodności z przepisami prawa. Niezłożenie przez organ sprzeciwu w drodze decyzji oznacza, że roboty budowlane objęte zgłoszeniem mogą zostać legalnie podjęte.

Przepis art. 30 ust. 2 pr.bud. wskazuje, że w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Z okoliczności sprawy wynika, że inwestor w tym samym czasie złożył dwa zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie obiektów tymczasowych w tym samym miejscu o różnych wymiarach. Trudno przyjąć, że w tym przypadku doszło do skutecznego złożenia dwóch odrębnych zgłoszeń budowlanych. Zgłoszenia te, biorąc pod uwagę rodzaj realizowanych robót oraz ich lokalizacje, wzajemnie się wykluczają, co oznacza, że nie mogą być jednocześnie realizowane. Z tego względu właściwym wydaje się, aby organ administracji architektoniczno-budowlanej zwrócił się do inwestora o wskazanie, które z dokonanych zgłoszeń ma być przyjęte przez organ. 

Maria Kopytowska 12.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE