Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Prowadzenie metryki sprawy to obowiązek urzędnika

Prowadzenie metryki sprawy to obowiązek urzędnika

02.05.12

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250) proszę o przybliżenie w jaki sposób należy prowadzić metrykę sprawy w formie pisemnej.

articleImage: Prowadzenie metryki sprawy to obowiązek urzędnika fot. Thinkstock

Co należy rozumieć poprzez "określenie podejmowanej czynności"?

Czy odrębnymi czynnościami są: zredagowanie, a później wysłanie pisma w sprawie przez innego pracownika urzędu?

Czy odrębną czynnością jest przeprowadzenie kontroli, albo przyjęcie od strony pisma w sprawie?

Proszę o przybliżenie problematyki prowadzenia metryki w sprawach administracyjnych z zakresu działalności nadzoru budowlanego.

Odpowiedź


W dniu 7 marca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – dalej o.p. nakładająca na urzędników obowiązek prowadzenia w formie pisemnej lub elektronicznej metryk spraw oraz jej aktualizowania. Dzięki metryce będzie wiadomo, kto brał udział w postępowaniu administracyjnym, co zapewni przejrzystość prowadzonych spraw. Metryka sprawy wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy, niemniej rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r. poz. 269) – dalej r.m.s.w. określa sprawy, w odniesieniu do których obowiązek prowadzenia metryk został wyłączony.

Przejdź do strony artykułu: « »
Anna Kawecka 02.05.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE