Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Rząd planuje zmiany w przepisach o zawodach budowlanych

Rząd planuje zmiany w przepisach o zawodach budowlanych

08.09.17

Ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach ma uporządkować status prawny trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji - informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Projektodawcy zapewniają, że ustawa nie wprowadza zasadniczych zmian w obowiązujących przepisach regulujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

articleImage: Rząd planuje zmiany w przepisach o zawodach budowlanych fot. Thinkstock

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach obejmuje regulacje dotyczące wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uzyskiwania uprawnień budowlanych, praw i obowiązków członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa, odpowiedzialność dyscyplinarnej członków tych samorządów, oraz ich organizację i zadania. Ponadto projektowane przepisy zawierają regulacje dotyczące wprowadzenia uprawnień zawodowych urbanistów, kwestii obowiązku ich ustawicznych szkoleń oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Projektodawcy zapewniają, że ustawa nie wprowadza zasadniczych zmian w obowiązujących przepisach regulujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast modyfikuje zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, prawa i obowiązki członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa, zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej członków tych samorządów, oraz ich organizację i zadania.

W odniesieniu do zawodu urbanisty, proponowane przepisy znacząco zmienią obecnie obowiązujące regulacje, które - w ocenie wnioskodawców - kwestię uprawnień osób opracowujących projekty aktów planowania przestrzennego regulują ogólnie.

Czytaj: Rząd chce zmienić model regulacji zawodu urbanisty, ale izby nie przywróci >>>

Nowe regulacje zakładają doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa oraz praktyki zawodowej. Zmianie ma ulec dotychczasowa koncepcja jednolitej procedury nadawania uprawnień budowlanych. Przepisy zakładają wprowadzenie odrębnych procedur nadawania uprawnień budowlanych w zawodzie architekta oraz uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa.

Wnioskodawcy podnoszą, że projekt zakłada dodanie nowych zadań samorządom zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. Zadania skupią się wokół kompetencji do uchwalenia standardów praktyki zawodowej, ustalenia zasad doskonalenia zawodowego, współdziałania w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenia centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Odpowiedzialność dyscyplinarna członków samorządu
Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach zakłada wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa. Projektodawcy wskazują, że nowe rozwiązania zastąpią obecnie obowiązujące zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Wnioskodawcy podkreślają, że projektowane regulacje wprowadzają zakaz jednoczesnego pełnienia funkcji w organach samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz w organach administracji publicznej. Ponadto nowe przepisy wprowadzają obowiązek ustawicznego kształcenia dla członków izb oraz katalog kar dyscyplinarnych. 

(MIB/RCL/KPRM)

Czytaj: Kontrolę nad urbanistami będzie sprawowała komisja >>>  

 

Dorian Lesner 08.09.17
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Jan Nowak IP: 95.108.* 13-09-2017
    Izby inżynierów i architektów są potrzebne jak dziwce majtki. Inne bardziej cywilizowane kraje żyją bez tego, tylko u nas trzeba płacić haracz co miesiąc na tych darmozjadów, przechodzić ich wymyślne egzaminy, zbierać jakieś durne praktyki i meldować się na ich wezwanie. Nie jesteście nam potrzebni.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE