Strona główna » Wiedza » Aktualności » Specustawa mieszkaniowa uchwalona

Specustawa mieszkaniowa uchwalona

06.07.18

Czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej będzie skrócony z 5 lat do roku. Regulacja określa też standardy dla inwestycji dotyczące m.in. odległości od szkół, czy przystanków komunikacji miejskiej. Ma obowiązywać przez 10 lat.

articleImage: Specustawa mieszkaniowa uchwalona fot. Thinkstock

Do projektu zgłoszono kilka poprawek, tylko jedną - przyspieszająca wejście w życie zapisów dot. najmu instytucjonalnego z dojściem do własności - przyjął Sejm. Specustawą zajmie się teraz Senat.

Główny cel skrócenie inwestycji


Głównym celem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, jest skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku.

Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników. Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców: dla gmin, w których liczba nie przekracza 30 tys., od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin.

Ustawa określa odległości inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.

Bedzie możliwe "uruchomienie" gruntów rolnych

Specustawa zakłada też możliwość "uruchomienie" gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Równocześnie przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie.Podczas konsultacji kontrowersje dot. planów zagospodarowania

Największe kontrowersja podczas konsultacji projektu rodziły przepisy, które miałyby zezwalać na budowę inwestycji mieszkaniowej wbrew istniejącym planom zagospodarowania przestrzennego, np. w miejskich parkach. Projekt przewidywał, że zgodę na inwestycję wyda wojewoda.

Po konsultacjach zaproponowano, aby ustalenie lokalizacji inwestycji następowało w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE