Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » TK: ograniczenie dostępu do uprawnień budowlanych sprzeczne z konstytucją

TK: ograniczenie dostępu do uprawnień budowlanych sprzeczne z konstytucją

07.02.18

Przepis prawa budowlanego upoważniający ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, jest niezgodny z Konstytucją - stwierdził w środę Trybunał Konstytucyjny. Przepis ten przestanie obowiązywać za rok.

articleImage: TK: ograniczenie dostępu do uprawnień budowlanych sprzeczne z konstytucją fot. Thinkstock

Trybunał stwierdził, że przepis ustawy Prawo budowlane, w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał zdecydował, że przepis ten straci moc obowiązującą po 12  miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny 7 lutego 2018 r. rozpoznał połączone wnioski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Jak wskazywali w nich wnioskodawcy, "konstytucja wyraża zasadę wolności wyboru zawodu i jego wykonywania; wszelkie wyjątki w tym zakresie określać może wyłącznie ustawa". - Do takich ograniczeń należą niewątpliwie uprawnienia budowlane, bowiem ich posiadanie jest konieczne dla wykonywania określonych przedmiotowo i rodzajowo czynności w procesach budowlanych - zaznaczyła PIIB.
Tymczasem - jak wskazano we wnioskach - przepisy Prawa budowlanego upoważniły ministra do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw szkolnictwa wyższego do określenia - w drodze rozporządzenia - "ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych". Zdaniem autorów wniosków naruszyło to konstytucyjną zasadę wolności wyboru i wykonywania zawodu.

Udział w postępowaniu przed TK zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich, który wniósł o uznanie zaskarżonego przepisu Prawa budowlanego oraz zapisów powiązanego z nim rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie za niezgodne z konstytucją.
Zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do TK wskazał, że zaskarżony przepis ustawy nie zawiera żadnych wytycznych "co do sposobu określenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych w rozporządzeniu".

Również Sejm oraz Prokurator Generalny zgodzili się z argumentacją, że zaskarżony przepis jest niekonstytucyjny.

Sędzia TK Leon Kieres uzasadniając wyrok zaznaczył, że niedopuszczalne jest przekazanie do uregulowania w akcie rangi podstawowej kwestii ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych. Jak dodał "ograniczanie uprawnień budowlanych niewątpliwie stanowi ingerencję w wolność wykonywania zawodu".

W uzasadnieniu wyroku TK podkreślił, że władza wykonawcza nie może zastępować władzy ustawodawczej. - Organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów normatywnych normujących kwestie ograniczenia praw i wolności. Dla tej materii konstytucja wymaga aktów rangi ustawy. To w niej powinny być zamieszone wszystkie zasadnicze elementy regulacji prawnej - stwierdził Trybunał.

  Prawo budowlane. Komentarz>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE