Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: najpierw ponaglenie, później skarga na przewlekłość

WSA: najpierw ponaglenie, później skarga na przewlekłość

16.02.18

Niepoprzedzenie skargi na przewlekłość postępowania ponagleniem, powoduje konieczność jej odrzucenia - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.  

articleImage: WSA: najpierw ponaglenie, później skarga na przewlekłość fot. Thinkstock

Inwestor wniósł do sądu administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. W jego ocenie, przewlekłość organu polegała na nierozpoznaniu odwołania od decyzji pierwszoinstancyjnej zawierającej nakaz rozbiórki budynku. W odpowiedzi na skargę, nadzór budowlany wniósł o jej odrzucenie z powodu niewyczerpania przez skarżącego środków zaskarżenia.

Sąd wskazał, że zgodnie z przepisem art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Stosownie zaś do przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia (art. 37 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Skarżący został wezwany do wykazania wniesienia ponaglenia oraz do uiszczenia wpisu od skargi. Wezwanie zostało doręczone i odebrane przez dorosłego domownika. Skarżący nie wypełnił obowiązków w wyznaczonym przez sąd terminie.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odrzucić skargę.

Sąd podkreślił, że interpretacja przepisów ustawy prowadzi do wniosku, zgodnie z którym niepoprzedzenie skargi na przewlekłość postępowania ponagleniem, powoduje konieczność jej odrzucenia.

Postanowienie WSA w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 167/17 

 

Dorian Lesner 16.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE