Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Za niszczenie zabytków trzeba słono płacić

Za niszczenie zabytków trzeba słono płacić

07.03.18

Zniszczenie zabytku od 1 stycznia nie jest już traktowane tak pobłażliwie jak dotychczas. Grożą za to kary administracyjne sięgające pół miliona złotych.

articleImage: Za niszczenie zabytków trzeba słono płacić fot. Thinkstock

Już od września ubiegłego roku ustawodawca stopniowo wprowadzał kolejne narzędzia służące większej ochronie substancji zabytkowej. Miała temu służyć choćby tzw. ochrona tymczasowa, czyli objęcie ochroną obiektów już w trakcie trwania procedury wpisywania do rejestru zabytków, a nie dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji.

Nowy rok dla zabytków
Dodatkową ochronę obiektów zabytkowych wprowadziła, obowiązująca od 1 stycznia br., nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Oprócz dotychczasowych kar pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny, wprowadzono również, stosowane zamiennie, administracyjne kary pieniężne w wysokości od 500 do 2000 zł.
Grożą one to m.in. za niepowiadomienie o:
– uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku,
– zagrożeniu dla zabytku,
– zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku,
– uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do zabytku.

Niewykonanie zaleceń pokontrolnych zagrożone jest karą pieniężną od 500 zł do 50.000 zł. Natomiast najwyższe kary - bo od 500 zł do 500.000 zł - przewidziane są za:
- wykonywanie prac, badań i robót budowlanych przy zabytkach bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- wykonywanie prac, badań i robót budowlanych niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub pozwoleniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Administracyjne kary pieniężne nakłada wojewódzki konserwator zabytków lub Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydając decyzję administracyjną w tym zakresie. Więcej na temat rozszerzonej ochrony zabytków mogą Państwo przeczytać w naszej publikacji w komentarzu Większe środki nadzoru w zakresie ochrony zabytków.

Ochrona tymczasowa
Ochrona tymczasowa ma wykluczyć popularny proceder wyburzania bądź celowego niszczenia budynków dla pozyskania działki pod budowę w trakcie trwania procedury rejestrowej. Wszczęcie bowiem postępowania rejestrowego nie stanowiło do tej pory praktycznie żadnej ochrony. Obecnie już od pierwszego dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna - przy zabytku, którego dotyczy postępowanie - zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany jego wyglądu (dodany art. 10a u.o.z.).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE