Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zakreślenie większej grupy stron postępowania nie tworzy dodatkowych wymogów

Zakreślenie większej grupy stron postępowania nie tworzy dodatkowych wymogów

19.02.18

Niemniej z praktycznego punktu widzenia, zakreślenie większej grupy stron postępowania o udzielenia pozwolenia na budowę oznacza, że właściciele nieruchomości sąsiednich mają prawo odwołania się od wydanej decyzji.  

articleImage: Zakreślenie większej grupy stron postępowania nie tworzy dodatkowych wymogów fot. Thinkstock

Pytanie:
Projektant projektując budynek mieszkalny wielorodzinny uznał, że projektowany budynek oddziałuje na działki niezabudowane bezpośrednio sąsiadujące z działką inwestycyjną i działkę następną zabudowaną budynkami użytkowymi, a właściciele tych działek zostali uznani za strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę.

Czy istnieje jakaś przeszkoda w uzyskaniu pozwolenia na budowę?

Czy istnieją jakieś stopnie oddziaływania?

Odpowiedź:
Ustawa prawo budowlane nie różnicuje stopnia oddziaływania obiektu budowlanego tzn. obiekty sąsiednie albo znajdują się w obszarze oddziaływania albo nie.

Z formalnego punktu widzenia zakreślenie większej grupy stron postępowania o udzielenia pozwolenia na budowę nie tworzy żadnych dodatkowych wymogów.

Uzasadnienie:
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 3 pkt 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - dalej pr.bud. obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zgodnie z art. 28 ust. 2 pr.bud. stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Wyżej wymieniona ustawa nie różnicuje stopnia oddziaływania obiektu budowlanego tzn. obiekty sąsiednie albo znajdują się w obszarze oddziaływania albo nie.

Z formalnego punktu widzenia zakreślenie większej grupy stron postępowania o udzielenia pozwolenia na budowę nie tworzy żadnych dodatkowych wymogów, niemniej jednak z praktycznego punktu widzenia oznacza to, iż właściciele nieruchomości sąsiednich mają prawo odwołania się od wydanej decyzji, co – bez względu na zasadność takich odwołań – może zasadniczo wydłużyć proces uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na procedurę związaną z powtórną ocena sprawy przez organ administracji drugiej instancji (wojewodę). 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE