Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » ZPP sprzeciwia się centralizacji nadzoru budowlanego

ZPP sprzeciwia się centralizacji nadzoru budowlanego

11.10.17

Związek Powiatów Polskich sprzeciwia się proponowanym w projekcie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego faktycznemu odzespoleniu nadzoru budowlanego na poziomie powiatu - czytamy w komunikacie.  

articleImage: ZPP sprzeciwia się centralizacji nadzoru budowlanego fot. Thinkstock

Zgodnie z projektowanym stanem prawnym, zwierzchnictwo personalne nad powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego ma być w rękach wojewódzkich inspektorów, którzy otrzymają kompetencję do ich powołania, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i po zasięgnięciu opinii starosty, która nie będzie miała charakteru wiążącego. Ponadto wojewódzki inspektor będzie mógł odwołać swojego odpowiednika na obszarze powiatu z własnej woli lub na żądanie GINB. Rozwiązania te mają zwiększyć kontrolę organu centralnego nad organem pierwszego szczebla oraz uniezależnić je od lokalnych wpływów.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem projektu informuje, że potrzeba zmiany wynika z pojawiających się zastrzeżeń co do obiektywizmu powiatowego oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Resort wskazuje, że ów brak obiektywizmu jest dostrzegany w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez organy powiatu lub wojewodę.

Sprzeciw Związku Powiatów Polskich
ZPP podkreśla, że projektodawcy nie wskazali ani jednego przypadku, w którym tego rodzaju powiązanie realnie wpłynęłoby na nierespektowanie wymogów budowlanych w obiektach należących do powiatów. "Inwestycje realizowane przez powiaty służą realizacji zadań publicznych i z reguły dotyczą obiektów powszechnie dostępnych dla mieszkańców. Oczywistym jest, że w interesie powiatu jest przywiązywanie dużej wagi do tego, by obiekty te były bezpieczne i odpowiadały obowiązującym warunkom technicznym" - wskazuje Zarząd ZPP.

Ponadto Związek podkreśla, że zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego implikuje możliwość podniesienia zarzutu braku obiektywizmu w stosunku do obiektów budowlanych, będących w zarządzie ministerstwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym realizowanych z poziomu centralnego.

Wejście w życie przepisów
Przepisy wprowadzające, które docelowo mają być zamieszczone w ustawie - Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany, przewidują wejście w życie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, Związek Powiatów Polskich 

 

Dorian Lesner 11.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE