Dane kontaktowe:
Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 524,00 zł
http://www.wolterskluwer.pl
Redaktor naczelny - Krzysztof Sobczak
E-mail: Krzysztof.Sobczak@wolterskluwer.com
Redaktor prowadzący - Karol Kozłowski
E-mail: Karol.Kozlowski@wolterskluwer.com
Infolinia:
801 04 45 45
Dział Handlowy:
handel@wolterskluwer.pl
Regionalne Oddziały Handlowe:
Dane tele-adresowe
Pomoc:
pomoc.wolterskluwer.pl
Reklama:
Kontakt z działem reklamy