Patronat

Serwis Budowlany

Serwis BHP

Omówienia orzecznictwa

 • NSA: ostrożnie z remontami w historycznym budynku

  Obrazek do artykułu: NSA: ostrożnie z remontami w historycznym budynku

  Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego układu urbanistycznego Gniezna można wymienić okna. Sąd orzekł, że najpierw trzeba ustalić, jak wyglądał projekt pierwotny. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 16.04.2018

 • WSA: ustawienie ławki przed blokiem nie wymaga zgłoszenia

  Obrazek do artykułu: WSA: ustawienie ławki przed blokiem nie wymaga zgłoszenia

  Ustawienie ławki na terenie, którego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Więcej

  Dorian Lesner, 16.04.2018

 • WSA: ogrodzenie placu zabaw nie zawsze wyznacza jego granicę

  Obrazek do artykułu: WSA: ogrodzenie placu zabaw nie zawsze wyznacza jego granicę

  Organ nadzoru budowlanego, kwestionując spełnienie przez plac zabaw wymogów odległościowych, musi w pierwszej kolejności ustalić granice przestrzenne placu zabaw, rozstrzygając jakie elementy wchodzą w jego skład, jak są rozlokowane w przestrzeni -... Więcej

  Marek Sondej, 11.04.2018

 • Inspektor budowlany mógł doprowadzić do zagrożenia

  Obrazek do artykułu: Inspektor budowlany mógł doprowadzić do zagrożenia

  Organ nadzoru budowlanego nie decyduje o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych, bo likwidując jedno zagrożenie, może wywołać inne. Swoje decyzje powinien opierać albo o treść pozwolenia na budowę, albo uchwałę wspólnoty w tej sprawie. Tak... Więcej

  Marek Sondej, 09.04.2018

 • WSA: nakaz rozbiórki nie zawsze jest uzasadniony

  Obrazek do artykułu: WSA: nakaz rozbiórki nie zawsze jest uzasadniony

  Jeśli istnieje możliwość doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, nakaz jego rozbiórki nie jest zasadny. Organy powinny bowiem podejmować jedynie działania wystarczające i konieczne do usunięcia naruszenia - wskazał Wojewódzki... Więcej

  Dorian Lesner, 04.04.2018

 • NSA: zamurowanie okien tylko, gdy udowodni się samowolę

  Obrazek do artykułu: NSA: zamurowanie okien tylko, gdy udowodni się samowolę

  Jeśli nie ma dowodów na to, że okna w przedwojennym budynku były zainstalowane w ramach współczesnej przebudowy, to nie zachodzi samowola. To inspektorzy nadzoru budowlanego dowolnie i wbrew prawu zinterpretowali stan faktyczny - stwierdził Naczelny... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 31.03.2018

 • NSA: inspektor nadzoru oceni projekt budowlany z 2005 r.

  Obrazek do artykułu: NSA: inspektor nadzoru oceni projekt budowlany z 2005 r.

  Po 10 latach postępowania administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że należy wrócić do oceny pozwolenia na budowę punktu skupu złomu, wydanego w 2005 r. przez starostę wadowickiego. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 28.03.2018

 • WSA: wymiana elementów całej linii energetycznej to przebudowa

  Obrazek do artykułu: WSA: wymiana elementów całej linii energetycznej to przebudowa

  Roboty budowlane prowadzone na fragmencie linii nie są remontem, jeśli stanowią element modernizacji całej linii energetycznej. W takiej sytuacji starosta nie może zobowiązać właściciela nieruchomości na której stoją słupy, do jej udostępnienia na... Więcej

  Marek Sondej, 26.03.2018

 • WSA: rozgraniczyć można tylko sąsiadujące nieruchomości

  Obrazek do artykułu: WSA: rozgraniczyć można tylko sąsiadujące nieruchomości

  Rozgraniczenie w trybie administracyjnym można dotyczyć jedynie konkretnych nieruchomości, które graniczą ze sobą co najmniej w jednym punkcie, a co do których przebiegu granicy istnieje spór - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Więcej

  Marek Sondej, 26.03.2018

 • WSA: terenu nie można było ogrodzić, bo zakazywał tego plan miejscowy

  Obrazek do artykułu: WSA: terenu nie można było ogrodzić, bo zakazywał tego plan miejscowy

  Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje tymczasowego zagospodarowania obszaru, to wzniesienie budowli, która nie wymaga zezwolenia, również stanowi naruszenie przepisów tego planu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w... Więcej

  Marek Sondej, 20.03.2018